06 Maja 2021 05:24:05
Szukaj

Szukaj w artykułach
Nawigacja
Najnowsze artykuły
Kapłani w parafii B...
Funkcje i zawody w p...
Krzeszów spis osób...
Spis ludności paraf...
Spis ludności paraf...
Hierarchia artykułów
Artykuły » Who is who
Artykuły: Who is who
Funkcje i zawody w parafii Bychawa

Zawody, funkcje i osoby je pełniące do 1810 r.  w opracowaniu Barbary Sikorskiej


Kapłani w parafii Bychawa

Lista Kapłanów występujących w aktach metrykalnych parafii Bychawa

Autor Barabara Sikorska 1.07.2019


Lista oficjalistów i służących w dobrach Puławskich w latach 1831-1832

Lista oficjalistów i służących w Dobrach Puławskich w latach 1831-1832 

(źródło: Akta Osobiste Feliksa Charytańskiego – Archiwum Państwowe w Lublinie)


Who is who - Biskupice i Mełgiew

Zawody i osoby je pełniące w parafiach Biskupice i Mełgiew.

(Na podstawie akt metrykalnych spisywanych w projekcie FSI)


Who is who w parafii Baranów 1810-1830

Tabela „Who is who” – parafia Baranów 1810-1830

Poniższa tabela zawiera imiona i nazwiska osób związanych z administracją Dworu w Baranowie, administracją Kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w latach 1810-1830 oraz osób znaczących z historycznego punktu widzenia, które w określonym czasie przebywały w Baranowie i ślad po nich pozostał w księgach USC Baranów.

Tabelę opracował: Łukasz Pasim


Who is who w parafii Łukowa

Who is who w parafii Łukowa - zawody i osoby w Łukowej i okolicach

(Na podstawie akt metrykalnych )


Who is who w parafii Modliborzyce

Zawody i osoby je pełniące w parafii Modliborzyce 

(Na podstawie akt metrykalnych )


Who is who w parafii Okrzeja

Podczas indeksacji parafialnych ksiąg metrykalnych można dowiedzieć się wiele o naszych przodkach. Np. czym się zajmowali. W przeważającej części byli włościanie. Często jednak w aktach zapisani są ludzie pełniący inne stanowiska w społeczeństwie.

Oto ci, o których mówią księgi:


Who is who w parafii Popkowice

Podczas indeksacji parafialnych ksiąg metrykalnych można dowiedzieć się wiele o naszych przodkach. Np. czym się zajmowali. W przeważającej części byli włościanie. Często jednak w aktach zapisani są ludzie pełniący inne stanowiska w społeczeństwie.

Oto ci, o których mówią księgi:


Who is who w parafii Potok Wielki

Tabela zawodów w parafii Potok Wielki


Who is who w parafii Urzędów

Podczas indeksacji parafialnych ksiąg metrykalnych można dowiedzieć się wiele o naszych przodkach. Np. czym się zajmowali. W przeważającej części byli włościanie. Często jednak w aktach zapisani są ludzie pełniący inne stanowiska w społeczeństwie.

Oto ci, o których mówią księgi:


Who is who w parafii Wysokie

"Who is who" czyli nie tylko włościanie w księgach parafialnych występowali...

Spis osób funkcyjnych, na podstawie dostępnych akt metrykalnych z parafii Wysokie


Who is who w parafii Żyrzyn

Spis przygotowała Alicja Gruda. Na podstawie metryk urodzeń i zgonów z lat 1835-1861

Copyright © 2021