06 Maja 2021 05:06:15
Szukaj

Szukaj w artykułach
Nawigacja
Najnowsze artykuły
Kapłani w parafii B...
Funkcje i zawody w p...
Krzeszów spis osób...
Spis ludności paraf...
Spis ludności paraf...
Hierarchia artykułów
Artykuły » Tabele - powiat łukowski
Artykuły: Tabele - powiat łukowski
Dobra Ryki

Tabelle wykazujące uposażenie, obowiązki powinności rolników po Wsiach i Miastach osiadłych do Dóbr Głównych Ryki należących własności Jana Hrabi Jezierskiego w Parafii Ryki Gminie Ryki Okręgu Żelechowskim Powiecie Łukowskim Guberni Lubelskiej

Oprócz wypisanych danych tabele zawierają wymiar pańszczyzny tygodniowej, wymiar innych powinności jak tłokę, szarawark, stukturę zasewów, dobytek i inwentarz gospodarza itp.W przypadku wsi przynależnych do innej gminy i parafii niż wspomniane, stosowny dopisek przy tytule tabeli danej wsi.


Gułów - Tabela dodatkowa do tabeli prestacyjnej z 1846r.

Tabela dodatkowa do tabeli prestacyjnej z 1846r. (rok sporządzenia 1861) wsi Gułów  (parafia Adamów)

Źródło: zespół 35/115/0 Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski, Tabelle dodatkowe do tabel prestacyjnych z roku 1846 w pow. Łukowskim (sporządzone w 1861r.)

Przygotowała: Elżbieta Jawoszek


Inwentarz dóbr Turzystwa, Lipin, Konorzatki i Chordzieżki z 1798r. (parafia Żabianka)

Inwentarz dóbr Turzystwa, Lipin, Konorzatki i Chordzieżki z 1798r. (parafia Żabianka)

Źródło: Archiwum w Lublinie, zespół nr 35/21/0 „C.K. Urząd cyrkularny Siedlecki” - Inwentarz dóbr Turzystwa, Lipin, Konorzatki i Chordzieżki z 1798.


Konorzatka, Hordzieszka, Lipiny oraz Wola Gułowska - Tabele dodatkowe

Tabele dodatkowe do tabel prestacyjnych z 1846r. (rok sporządzenia 1861) wsi: Konorzatka, Hordzieszka, Lipiny (ówczesna parafia Żabianka) oraz Wola Gułowska (ówczesna parafia Adamów)

Żródło:  zespół 35/115/0 Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski, Tabelle dodatkowe do tabel prestacyjnych z roku 1846 w pow. Łukowskim (sporządzone w 1861r.)

Opracowała: Elżbieta Jawoszek


Tabela dodatkowa do tabeli prestacyjnej z 1846r. (rok sporządzenia 1861) miasta Adamów: własność Kościoła Adamowskiego i własność JW. Ludwika Hr. Krasińskiego

Tabela dodatkowa do tabelli prestacyjnej z roku 1846 miasta Adamów do dóbr głównych Gułów należąc własność Kościoła Adamowskiego stanowiąca;

 

Tabela dodatkowa do tabelli prestacyjnej z roku 1846 miasta Adamów do dóbr głównych Gułów należąc własność JW. Ludwika Hr. Krasińskiego stanowiąc


Tabela prestacyjna dóbr Jarczew

Dobra Jarczew, część tabel prestacyjnych, par. Wilczyska  (opr. Paweł Goliński)


Tabele dodatkowe do tabelli prestacyjnej z roku 1846 wsi Woli Bystrzyckiej, Woli Bobrowej i Bystrzycy

1. Tabele dodatkowe do tabelli prestacyjnej z roku 1846 wsi Woli Bystrzyckiej do dóbr głównych Wojcieszków należącej własność W. Romualda Nowińskiego stanowiącej  - (parafia Wojcieszków)

2. Tabele dodatkowe do tabelli prestacyjnej z roku 1846 wsi Woli Bobrowej do dóbr głównych Wojcieszków należącej własność W. Romualda Nowińskiego stanowiącej - (parafia Wojcieszków)

3. Tabele dodatkowe do tabelli prestacyjnej z roku 1846 wsi funduszowej Bystrzycy do dóbr głównych Bystrzycy należącej własność Konwiktu Szaniawskiego stanowiącej zarządzanej przez W. Księdza Ruszkowskiego Regensa - (parafia Wojcieszków)


Źródło: zespół 35/115/0 Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski, Tabelle dodatkowe do tabel prestacyjnych z roku 1846 w pow. Łukowskim (sporządzone w 1861r.)


Tabele prestacyjne dóbr Wojcieszków (wsie: Wojcieszków, Stara Wieś i w Wola Bobrowa) -sporządzone w latach 1846-1848

Tabella wykazująca uposażenie, obowiązki powinności rolników po Wsiach i Miastach osiadłych w Wojcieszkowie, Starej Wsi i w Woli Bobrowej , do Dóbr Głównych Wojcieszków   należące własności Edmunda Hrabi Suchodolskiego w Parafii Adamów Gminie Wojcieszków Gminie Wojcieszków Okręgu Łukowskim  Powiecie Łukowskim Guberni Lubelskiej  


Tabele prestacyjne dóbr Wojcieszków (wsie: Wola Burzecka i Szczałb v Mikołajów) -sporządzone w latach 1846-1848

Tabella wykazująca uposażenie, obowiązki powinności rolników po Wsiach i Miastach osiadłych we wsi Woli Burzeckiej  i Szczałbie v Mikołajowie ,   do Dóbr Głównych Wojcieszków   należące własności Edmunda Hrabi Suchodolskiego w Parafii Adamów Gminie Wojcieszków Gminie Wojcieszków Okręgu Łukowskim  Powiecie Łukowskim Guberni Lubelskiej  


Tabele prestacyjne dóbr Wojcieszków (wsie: Wola Bystrzycka, części na Bystrzycy i Oszczepalin) -sporządzone w latach 1846-1848

Tabella wykazująca uposażenie, obowiązki powinności rolników po Wsiach i Miastach osiadłych w Woli Bystrzyckiej, części na Bystrzycy i Oszczepalinie, do Dóbr Głównych Wojcieszków   należące własności Edmunda Hrabi Suchodolskiego w Parafii Adamów Gminie Wojcieszków Gminie Wojcieszków Okręgu Łukowskim  Powiecie Łukowskim Guberni Lubelskiej  


Tabele prestacyjne wsi Gułów, Wola Gułowska, Hordzieszka, Konorzatka (parafia Adamów) i Lipiny (parafia Żabianka) -sporządzone w latach 1846-1848

Tabella wykazująca uposażenie, obowiązki powinności rolników po Wsiach i Miastach osiadłych w …. do Dóbr Głównych Gułów   należące własności JW. Ludwika Hr. Krasińskiego w Parafii Adamów Gminie Gułów Okręgu Żelechowskim  Powiecie Łukowskim Guberni Lubelskiej 

Źródło:  zespół 35/115/0 Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski , Tabelle prestacyjne dóbr powiatu łukowskiego (od nr 35/115/0/2.8/233 do 35/115/0/2.8/2338)

Copyright © 2021